Swansea University

Os hoffech ddefnyddio SASNOS ar gyfer pwrpasau clinigol neu ymchwil, cwblhewch y ffurflen isod. NID oes ffi defnyddiwr neu gofrestru.

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais byddwch yn derbyn copi electronig o’r SASNOS fesul e-bost.

Caiff eich manylion personol eu cadw’n gyfrinachol. Efallai y byddwn yn cysylltu gyda chi o bryd i’w gilydd, gan eich hysbysu am ddatblygiadau a diweddariadau newydd i SASNOS.

Mae holl ddeunydd canllaw a sgorio SASNOS ar gael i’w llwytho i lawr oddi ar y wefan yma.

 

Mae gennym wir ddiddordeb clywed eich barnau am  SASNOS fesul ein harolwg sydyn y gellir cael mynediad ato yma

    css.php

    © Swansea University

    Hosted by Information Services and Systems, Swansea University