E-bost:

Twitter: @OGroomingLRCSwa

Cysylltu â ni/Cymryd Rhan

  1. Dyma rai o’n gweithgareddau cyfredol:
    1. Cwblhau dadansoddiad cyfathrebu manwl o’r holl brosesau yn y Model OGC
  • Cysylltu’r canlyniadau â dadansoddiad sy’n ‘canolbwyntio ar y defnyddiwr’ (cyfweliadau/arolygon)
  1. Datblygu protocol ‘her-ymateb-dilysu’ yn seiliedig ar batrymau prosesu geiriau idiosyncratig er mwyn adnabod ysglyfaethwyr rhywiol ar-lein.
  • Cwestiwn Ymchwil: A oes gan ysglyfaethwyr rhywiol ar-lein dueddiad geiriau y gellir ei adnabod?
  • Cwestiwn Ymchwil: Ydy ysglyfaethwyr rhywiol ar-lein yn dangos patrymau cysylltu geiriau idiosyncratig?

 

 

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University