Swansea University
 1. Williams, C., Alderman, N., & Richards, M (2020). The St Andrew’s – Swansea Neurobehavioural Scale (SASNOS): End-User Experience Survey. Adroddiad Drafft
 2. Alderman, N., Williams, C., & Wood, R. (2017). When normal scores don’t equate to independence: recalibrating ratings of neurobehavioural disability from the ‘St Andrew’s – Swansea Neurobehavioural Outcome Scale’ to reflect context-dependent support. Brain Injury, 1-12. doi:10.1080/02699052.2017.1406989 Medrwch gael mynediad at e- argraff am ddim (ar gael am gyfnod cyfyngedig) yma
 3. Alderman, N., Williams, C., Knight, C. & Wood, R. (2017). Measuring Change in Symptoms of Neurobehavioural Disability: Responsiveness of the St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale. Archives of Clinical Neuropsychology, 1-12. doi:10.1093/arclin/acx026
 4. Alderman, N., Williams, C., & Wood, R.Ll (2016). Measuring Neurobehavioural Disability Using the SASNOS: Application and New DevelopmentAdvances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation, 16(3), 24-2
 5. Wood, R. Ll., Alderman, N., & Williams, C. (2008). Assessment of neurobehavioural disability: A review of existing measures and recommendations for a comprehensive assessment tool. Brain Injury22(12), 905-918. doi:10.1080/0269905080249127
 6. Alderman, N., Wood, R. L., & Williams, C. (2011). The development of the St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale: Validity and reliability of a new measure of neurobehavioural disability and social handicap. Brain injury25(1), 83-100. doi: 10.3109/02699052.2010.532849
 7. Wood & McMillan (Eds.). Neurobehavioural Disability and Social Handicap following Traumatic Brain Injury (2nd Edition). Brain, Behaviour and Cognition Series. Psychology Press, Taylor and Francis Group. Released 07/02/2017. (N.B., Williams & Wood – Disorders of Emotional Recognition and Expression, Chapter 3; Alderman, N – Challenging behaviour, Chapter 9).
 8. World Health Organisation. International classification of functioning, disability and health (ICF). Ar gael ar –lein yn: http://www.who.int/classifications/icf/en/
 9. Alderman, N. (2010). Neurobehavioural Rehabilitation, Collaboration and the Development of a New Outcome Measure. National Association of Primary Care Review, Autumn, 90-92.

Offerynnau Defnyddiol arall ar gael oddi wrth aelodau o dîm SASNOS: 

Yn ychwanegol i SASNOS, efallai bydd ein cymuned o ddefnyddwyr –diwedd hefyd yn dymuno ystyried yr offerynnau canlyniad canlynol:

 1. The Modified Overt Aggression Scale (MOAS)
 2. The St Andrew’s Sexual Behaviour Assessment (SASBA)

Mae’r ddau offeryn hyn ar gael yn rhad ac am ddim ar gais. Cysylltwch â thîm SASNOS am ragor o fanylion.

Dolenni Defnyddiol

The Independent Neurorehabilitation Providers Alliance

United Kingdom Rehabilitation Outcome Collaborative.

The Center for Outcome Measurement in Brain Injury. 

United Kingdom Acquired Brain Injury Forum.

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University