Swansea University

Cynadleddau’r Gorffennol:

2014

Mawrth 20: Mesur anabledd niwroymddygiadol ac anfantais gymdeithasol: cyflwyniad i ddefnyddio SASNOS. Essex Acquired Brain Injury Forum (cynullydd A.Bacon) a gynhaliwyd yn The Headway Centre, Colchester, Essex.

Tach 27: Alderman, N., Knight, C., Wood, R.Ll. a Williams, C. Mesur newid mewn anabledd niwroymddygiadol: ymatebolrwydd o’r SASNOS. The UKABIF 6th Annual Conference 2014, The Royal College of General Practitioners, 30 Euston Square, Llundain.

 

2013

Medi 3: Mesur anabledd niwroymddygiadol ac anfantais gymdeithasol: cyflwyniad i ddefnyddio SASNOS. East Midlands Acquired Brain Injury Forum (cynullydd K.Hawley), a gynhaliwyd yn swyddfeydd Thompsons Solicitors, Nottingham.

 

2012

Maw 21-25: International Brain Injury Association Ninth World Congress on Brain Injury, 2012 – https://ibia.conference-services.net/programme.asp?conferenceID=2654&action=prog_list&session=18415

Meh 15: Harding, V., Sica, J., Alderman, N. a Stewart, I. Mesur canlyniadau mewn cyflyrau niwrolegol cynyddol: defnyddio ‘St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale’ (SASNOS). 2012 PSIGE Annual ConferenceAshton Court Mansion, Long Ashton, Bryste.

Hugh James Traumatic Brain Injury Conference, Caerdydd (2012).

Hyd 17: Comisiynu gwasanaethau niwroymddygiadol: y defnydd o fesurau canlyniadol yn amlygu anghenion’ yn 4th National Brain Injury Centre Conference ‘What’s under the iceberg? Brain injury, commissioning and patient outcomes’. Hilton Birmingham Metropole, Birmingham.

 

2011

Cynhadledd Williamsburg ar Adferiad Anaf y Pen gan yr Oedolyn a Phlentyn, Virginia, UDA.

 

Digwyddiadau Hyfforddiant Blaenorol:

2016

Tach 28: Anabledd Niwroymddygiadol yn dilyn anaf i’r ymennydd: gorffennol, presennol a’r dyfodol.

2014

Medi 12: Alderman, N. Gwneud gwahaniaeth: manteision defnyddio mesurau cofnodi arsylwadol mewn gwasanaethau clinigol [webinar]. Ar gael o: https://vimeo.com/105974823.

2013

Digwyddiad hyfforddiant SASNOS, BIS Essex Elm Park.

2012

Hyd 1Mesur anabledd niwroymddygiadol: the St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale (SASNOS). Papur a wahoddwyd ac a roddwyd yn nhrafodaeth hanner diwrnod ‘Outcome Measurement and Commissioning for Neurobehavioural Rehabilitation’, Gary Weston Library, Southwark Cathedral, Llundain.

Mai 25Defnyddio St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale (SASNOS) i fonitro canlyniadau adferiad. Rhoddir darlith fel rhan o raglen Datblygiad Proffesiynol Parhaol St Andrew’s, St Andrew’s Hospital, Northampton.

Mai 9: Alderman, N. Defnyddio St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale (SASNOS) i fonitro canlyniadau adferiad. ‘Supported by SASNOS – how to use the SASNOS tool to rate the neurological health of patients’. Cyfarfod hanner diwrnod a gynhaliwyd yn y National Brain Injury Centre St Andrew’s Healthcare, Northampton.

Mai 9Defnyddio St Andrew’s-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale (SASNOS) i fonitro canlyniadau adferiad. ‘Supported by SASNOS – how to use the SASNOS tool to rate the neurological health of patients’. AC ‘The impact of neurobehavioural disability on caregiver burden’. Sesiwn hanner diwrnod a gynhaliwyd yng Nghanolfan National Brain Injury Centre St Andrew’s Healthcare, Northampton.

 

Grantiau Ariannu a Gwobrau Blaenorol:

Williams, C., Alderman, N., & Wood, R.Ll. SASNOS – Gwella canlyniadau yn dilyn anaf ymennydd a gaffaelwyd. Dyfarnwyd £4,881.00 gan Impact Acceleration Account a SURGE.

Datblygu offeryn asesu niwroymddygiadol i fesur integreiddio cymunedol hirdymor yn dilyn trawma pen difrifol iawn. Dyfarnwyd £82,000 gan St Andrews Healthcare.

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University