Swansea University

Yma byddwch yn darganfod cyflwyniadau’r siaradwyr o’n cynhadledd anaf i’r ymennydd blynyddol. Diolchwn i’n siaradwyr am rannu’r deunyddiau a gobeithiwn y byddwch yn eu darganfod yn fuddiol ar gyfer hyfforddiant a phwrpasau addysgol.

Nodwch: © Gellir defnyddio’r adnoddau hyfforddi ar y dudalen yma yn rhad ac am ddim ar gyfer pwrpasau hyfforddi ac addysgol. Bydd unrhyw atgynhyrchu, copïo neu ail-gofnodi’r deunydd hwn heb awdurdod yn gyfystyr â thorri hawlfraint. Peidiwch ag atgynhyrchu heb ganiatâd.

Yr Athro Rodger Wood: Sleidiau Safbwyntiau o Anabledd Niwroymddygiadol dros y Pedwar Degawd Ddiwethaf

Yr Athro Huw Williams: Sleidiau Anabledd Niwroymddygiadol a’r System Cyfiawnder Troseddol

Lynzi Jarman: Sleidiau’n cyflwyno ymarfer ar sail trawma i dimau troseddu ieuenctid Cymru

Worthington: Adferiad Niwroymddygiadol- Sleidiau Ble yr ydym yn mynd o’r fan hon. Datblygu Cynllun Cysyniadol ar gyfer y 21ain Ganrif

Yr Athro Jon Evans: Sleidiau Adferiad o Amhariadau Camweithredol

SASNOS Sleidiau rhan 1
SASNOS Sleidiau rhan 2

McMillan: NBR-Sleidiau Dyfodol o Gyfleoedd a Heriau

Yeates & Khan – Cefnogi Perthnasau Yn Dilyn Anaf I’r Ymennydd A Gaffaelwyd

Alderman & Williams: SASNOS

Alderman: Rheolaeth o Ymosodedd

Wilson OBE: Adferiad o Ddiffyg Gwybyddol Beunyddiol

Worthington: Rheolaeth o Ddadataliaeth

Cyflwyniadau Pwynt Pŵer:

Dr Sara da Silva Ramos 2016: Astudiaeth INPA Aml-Safle o Anabledd Niwroymddygiadol-Sy;n Mesur a Ddylwn Ddefnyddio Sleidiau

Dr Giles Yeates 2018: Datblygu Cymuned Ymyrraeth Meddwl-Corff mewn Niwro Adferiad

Dr Richard Maddicks 2018:  Grey Lag Geese, Caleidosgopes a’r Peryglon o Annibyniaeth: Pam fod Perthnasau o Bwys mewn Niwro Adferiad

Yr Athro Nick Alderman 2018: Rhywun i’m Gwarchod: Effaith Hyfforddiant o Hunan-Fonitro ar Symptomau Ymddygiadol o Anabledd Niwroymddygiadol

Louise Smith 2018: Defnyddio Dull Tîm Traws ddisgyblaethol (TDT) mewn Gosodiad Adferiad Niwroymddygiadol Claf Mewnol: Goresgyn Heriau pan fydd Disgyblaethau’n integreiddio mewn Dull TDT 

Dr Jessica Fish 2018: Creu wrth i ni ymlwybro: Adferiad o gyd drafod gyda phobl sydd ag anaf i’r ymennydd a gaffaelwyd

Dr Mark Holloway 2018: Achos Rheoli’r Amgylchedd a Reolir mewn Amgylchedd Nas Reolwyd o’r Gymuned: Anabledd Niwrowybyddol yn y ‘Badlands We Call Home.’

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University