Swansea University

Edrycha St. Andrews-Swansea Neurobehavioural Outcome Scale (SASNOS) ar rai o’r anawsterau y gall pobl sydd wedi cael anaf i’r ymennydd eu profi. Os hoffech gael copi o’r SASNOS  cliciwch yma. Mae deunydd sgorio a chanllawiau ar gael ar y wefan yma.

sasnos-clip

 

Disgrifiad
Mae ymddygiadau a symptomau NBD yn cael eu graddio ar 49 o eitemau sy’n mesur pum prif barth NBD (ymddygiad rhyngbersonol, gwybyddiaeth, ymddygiad ymosodol, ataliad a chyfathrebu; mae gan bob un 2-3 is-barth).

Mae pob eitem yn cynnwys datganiad ynglŷn ag ymddygiad neu symptom arall o NBD y mae eu mynychder canfyddedig yn cael ei raddio gan ddefnyddio graddfa saith pwynt (byth ’i ‘bob amser’).

Defnyddir taenlen Excel i gyfrifo ystod o sgoriau safonedig yn seiliedig ar raddfeydd o sampl niwrolegol iach. Mae sgorio yn adeiladol, felly mae graddau uwch yn cyfateb i ganfyddiad o allu.

Gellir defnyddio proffil NBD i bennu anghenion, olrhain adferiad ac ymateb i adferiad, ac at ddibenion ymchwil.

Datblygiad
Cynhyrchwyd cronfa gychwynnol o 117 o eitemau yn seiliedig ar WHO-ICF, a fireiniwyd ymhellach drwy gyfeirio at ddadansoddiad cynnwys o gyfweliadau lled-strwythuredig gyda pherthnasau cleifion ABI sydd wedi’u hanafu’n ddifrifol. Dewiswyd eitemau ar y sail eu bod yn adlewyrchu ymddygiad y gellid ei arsylwi’n wrthrychol.

Yna, fe wnaeth clinigwyr a oedd yn gweithio mewn gwasanaeth niwroymddygiadol raddio cleifion ABI gan ddefnyddio’r gronfa eitemau gychwynnol. Defnyddiwyd Dadansoddiad y Prif Gydrannau i leihau nifer yr eitemau i 49 a nodi’r strwythur ffactor (parth) sylfaenol. Defnyddiwyd ystadegau dadansoddi Rasch a gwahaniaethu ar sail eitemau er mwyn sicrhau graddnodiad priodol o’r raddfa.

Roedd dadansoddiad ystadegol pellach o ddata rheolaeth iach ABI a niwrolegol yn caniatáu i ystod o ddangosyddion dilysrwydd a dibynadwyedd gael eu pennu.

Yn ogystal, ymgymerwyd â dehongliad o gyfeiriadau arferol at raddfeydd trwy drosi graddfeydd i sgoriau T i alluogi cymhariaeth at ddibenion diagnostig gyda grŵp rheoli niwrolegol iach ac i glinigwyr lunio proffil ystyrlon o gryfderau a gwendidau.

Manteision

I ddarganfod mwy am y SASNOS a’i manteision, cliciwch yma.

 

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University